Imaginace

Návrat do stínového paláce

ANO

Objednávám si závazně imaginaci Návrat do stínového paláce za akční cenu 390 Kč.

ANO

Vím, že tato imaginace mě laskavou formou zavede k potlačovaným a odmítaným aspektům mé vlastní osobnosti.

ANO

Rozumím tomu, že tato imaginace je prvním krokem k tomu, abych se těmito částmi mojí osobnosti mohl/a opětovně spojit a znovu je začlenit, ale výsledný účinek bude přímo úměrný mému osobnímu nasazení a úsilí měnit zaběhnuté životní stereotypy.

ANO

Uvědomuji si, že imaginace nenahrazuje terapeutické sezení.

Vyplňte, prosím, pečlivě údaje do objednávky:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.