Vydej se na cestu do nevšední reality a získej cenné indicie a vhledy pro plnější a šťastnější prožívání svého života

 • Přeješ si lépe porozumět sama sobě a navázat intimnější spojení se svou Duší?
 • Hledáš duchovní spojence, rádce nebo učitele pro cestu životem?
 • Chceš zažít dobrodružství v nevšední realitě a získat informace přímo od Zdroje?

Vykroč na objevnou a průzkumnou expedici do svého nitra, díky které získáš nová poznání pro svůj život.

Každý z nás se vydává na cesty do hlubin vlastní duše během nočního spánku. Každou noc naše duše tančí mezi světy, časem i prostorem, aby obnovila naši vnitřní sílu a doplnila životadárnou energii.

Šamanské cestování je způsob, jak můžeme získávat informace z ne-všední reality. Je to druh hlubinné imaginace, nebo vědomého snění, kde k nám naše ne-vědomí a vnitřní moudrost promlouvá prostřednictvím osobních vnitřních obrazů a symbolů.

Noční cestování je nám důvěrně známé i v případě, že si žádné sny nepamatujeme. Proto je šamanské cestování již po tisíciletí přirozeným způsobem, jak komunikovat s naším vyšším vědomím, samotným životem nebo Bohem.

Podstatou naší Duše je návrat k celistvosti. Stanovíme-li si pro svou cestu jasný záměr a podnikneme-li ji za doprovodu zkušeného průvodce, téměř vždy získáme informace, které potřebujeme.

Jaký druh cest můžeme společně podniknout?

 1. Cesta k navázání kontaktu s naším silovým zvířetem, nebo zvířaty
 2. Cesty za poznáním, navázání kontaktu s duchovním učitelem
 3. Léčebné cesty
 4. Věštecké cesty
 5. Cesty za účelem znovu vstoupení do snu
 6. Cesty, které nám umožní setkat se s předky nebo zemřelými
 7. Cesty k obnovení a posílení naší vnitřní síly a integrity
 8. Průzkumné cesty za spojením s přírodním světem
 9. Cesty za získáním vedení a instrukcí v konkrétních záležitostech
 10. Cesty za posláním, vizí

Kdo tě bude doprovázet?

Jmenuji se Adéla Sen. Inspiruji, motivuji a provázím lidi na cestě osobní proměny. Jsem nadšená vyznavačka a propagátorka městského šamanismu. Ukazuji lidem způsoby, jak mohou prožívat spiritualitu, aniž by se vzdali moderního životního stylu.

Do vínku mi byla dána schopnost mocné obrazotvornosti, hluboké empatie, porozumění a vhledu a tyto schopnosti se promítají do mých cest.

Šamanské cestování a práce se sny jsou pro mě nevyčerpatelným zdroje vnitřní moudrosti a vyššího vedení. Už více jak 10 let získávám prostřednictvím šamanských cest užitečné a praktické informace pro nejrůznější oblasti mého života.

Nyní cítím, že nastal čas zprostředkovat umění šamanského cestování intimní, individuální formou i tobě.

Jsem absolventka šamanského výcviku Medicínská cesta (John Hawken, GB) a Učitelka snění (Robert Moss, USA). Osobně jsem podnikla stovky cest a naučila se mnoho o neviditelných světech a bytostech, které tyto světy obývají.

adela-sen-probuzena

Jak šamanské cestování probíhá?

K šamanským cestám je nejprve nutné vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se společně setkáme. K tomu slouží můj osobní rituál, pomocí kterého přivolám ochranné a pomocné Duchy a později během cesty také společná koncentrace na tvůj záměr.

Před šamanskou cestou si popovídáme a ty mi objasníš své důvody, proč jsi se rozhodla šamanskou cestu podstoupit a společně zformulujeme tvůj záměr pro  cestu.

Podnikáš-li takovou cestu poprvé, vysvětlím ti zároveň způsob, kudy budeš do nevšední reality vstupovat, jak se v ní pohybovat a co tě tam může čekat. Spolu se také domluví na signálu, díky kterému poznáš, že je tvá cesta u konce a je čas k návratu.

Samotné šamanské cestování probíhá vleže, nebo vsedě na zemi v příjemné a uvolněné poloze, se zavřenýma očima. Uvedu tě do relaxovaného stavu tím, že ti nabídnu svým vyprávěním několik příběhů, variant nebo možných scénářů pro tvou cestu.

Vlastní cestování probíhá beze slov, za doprovodu šamanského bubnu zhruba 15 – 20 min. V některých případech mohou být cesty i delší 20 – 30 min. Podle smluveného signálu – speciálního rytmu úderů bubnu, na kterém se předem domluvíme poznáš, že je čas k návratu.

Po návratu z cesty ti dám prostor, aby sis mohla svůj zážitek zapsat, nakreslit nebo nahrát a vyzvu tě k jeho sdílení. Pokud k tobě poselství z cesty bude promlouvat v podobě metafor a symbolů, povedu tě k tomu, abys jeho významu porozuměla pomocí vlastních asociací.

Za tímto účelem používám jednoduchou bleskovou techniku, kterou jsem se naučila na výcviku Učitelky snění a kterou využívám též k práci se sny. Následně ti navrhnu možné způsoby, jak můžeš svůj zážitek z nevšední reality začlenit do každodenního života, aby ti přinesl kýžený užitek.

Celá konzultace trvá přibližně 120 min, z čehož vlastní cesta cca 20 min.

 • Příprava prostoru
 • Energetická očista
 • Vstupní rozhovor
 • Samotná cesta
 • Zpětná vazba
 • 1 cesta 3000 Kč
 • 3 cesty  7500 Kč (ušetříš 1500 Kč)
 • 5 cest 12 000 Kč (ušetříš 3000 Kč)

Balíček je pro tebe vhodný, pokud se v životě potýkáš s dlouhodobými nebo vleklými potížemi a chceš sama sebe podpořit hlubokou spirituální prací.

Zvýhodněné ceny balíčků jsou platné pouze v případě jednorázové úhrady celého balíčku.

Přestože je šamanské cestování naprosto bezpečný způsob vnitřní práce, není pro tebe vhodné, pokud se léčíš s psychickým onemocněním a/nebo užíváš-li psychofarmaka.