Vydej se na cestu do nevšední reality a získej cenné indicie a vhledy pro plnější a šťastnější prožívání svého života

 • Přeješ si lépe porozumět sama sobě a navázat intimnější spojení se svou Duší?
 • Hledáš duchovní spojence, rádce nebo učitele pro cestu životem?
 • Chceš zažít dobrodružství v nevšední realitě a získat informace přímo od Zdroje?

Vykroč na objevnou a průzkumnou expedici do svého nitra, díky které získáš nová poznání pro svůj život.

Každý z nás se vydává na cesty do hlubin vlastní duše během nočního spánku. Každou noc naše duše tančí mezi světy, časem i prostorem, aby obnovila naši vnitřní sílu a doplnila životadárnou energii.

Šamanské cestování je způsob, jak můžeme získávat informace z ne-všední reality. Je to druh hlubinné imaginace, nebo vědomého snění, kde k nám naše ne-vědomí a vnitřní moudrost promlouvá prostřednictvím osobních vnitřních obrazů a symbolů.

Noční cestování je nám důvěrně známé i v případě, že si žádné sny nepamatujeme. Proto je šamanské cestování již po tisíciletí přirozeným způsobem, jak komunikovat s naším vyšším vědomím, samotným životem nebo Bohem.

Podstatou naší Duše je návrat k celistvosti. Stanovíme-li si pro svou cestu jasný záměr a podnikneme-li ji za doprovodu zkušeného průvodce, téměř vždy získáme informace, které potřebujeme.

Jaký druh cest můžeme společně podniknout?

 1. Cesta k navázání kontaktu s naším silovým zvířetem, nebo zvířaty
 2. Cesty za poznáním, navázání kontaktu s duchovním učitelem
 3. Léčebné cesty
 4. Věštecké cesty
 5. Cesty za účelem znovu vstoupení do snu
 6. Cesty, které nám umožní setkat se s předky nebo zemřelými
 7. Cesty k obnovení a posílení naší vnitřní síly a integrity
 8. Průzkumné cesty za spojením s přírodním světem
 9. Cesty za získáním vedení a instrukcí v konkrétních záležitostech
 10. Cesty za posláním, vizí

Kdo tě bude doprovázet?

Jmenuji se Adéla Sen. Inspiruji, motivuji a provázím lidi na cestě osobní proměny. Jsem nadšená vyznavačka a propagátorka městského šamanismu. Ukazuji lidem způsoby, jak mohou prožívat spiritualitu, aniž by se vzdali moderního životního stylu.

Do vínku mi byla dána schopnost mocné obrazotvornosti, hluboké empatie, porozumění a vhledu a tyto schopnosti se promítají do mých cest.

Šamanské cestování a práce se sny jsou pro mě nevyčerpatelným zdroje vnitřní moudrosti a vyššího vedení. Už více jak 10 let získávám prostřednictvím šamanských cest užitečné a praktické informace pro nejrůznější oblasti mého života.

Nyní cítím, že nastal čas zprostředkovat umění šamanského cestování intimní, individuální formou i tobě.

Jsem absolventka šamanského výcviku Medicínská cesta (John Hawken, GB) a Učitelka snění (Robert Moss, USA). Osobně jsem podnikla stovky cest a naučila se mnoho o neviditelných světech a bytostech, které tyto světy obývají.

adela-sen-probuzena

Jak šamanské cestování probíhá?

K šamanským cestám je nejprve nutné vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se společně setkáme. K tomu slouží můj osobní rituál, pomocí kterého přivolám ochranné a pomocné Duchy a později během cesty také společná koncentrace na tvůj záměr.

Před šamanskou cestou si popovídáme a ty mi objasníš své důvody, proč jsi se rozhodla šamanskou cestu podstoupit a společně zformulujeme tvůj záměr pro  cestu.

Podnikáš-li takovou cestu poprvé, vysvětlím ti zároveň způsob, kudy budeš do nevšední reality vstupovat, jak se v ní pohybovat a co tě tam může čekat. Spolu se také domluví na signálu, díky kterému poznáš, že je tvá cesta u konce a je čas k návratu.