Láká tě práce se snovým světem a ráda bys zkoumala svoje sny víc do hloubky?

 • Přeješ si lépe porozumět poselství svých vlastních snů?
 • Ráda by sis své sny lépe pamatovala?
 • Máš opakující se sen jehož významu nerozumíš?
 • Chceš se zbavit noční můry, která tě pronásleduje?

Naše sny jsou úžasným zdrojem poznání a návratem k vlastní celistvosti. Naše Duše se během nočního spánku vydává do neviditelných světů, aby se zde učila, léčila, nacházela útěchu, podporu a získávala informace, které nám pomohou na cestě k šťastnějšímu a plnějšímu prožívání života.

Není až tak důležité, co se s námi děje během nočního snění, ale to, jak naložíme s informacemi, které jsme prostřednictvím našich snů získali. Naše sny k nám neustále mluví jazykem metafor a osobních znamení.

Jakmile této řeči porozumíme, můžeme aplikovat informace z nevšední reality do našeho reálného života. A to je opravdová magie.

Práce se sny je po tisíciletí přirozenou součástí duchovní práce původních národů a společenství napříč kontinenty a je též součástí klasických terapeutických metod a přístupů.

oko-na-pozadí-transparent-re

Co se během základní konzultace naučíš?

 • Naučím tě rozumět významu tvých snů na základě tvých vlastních asociací
 • Naučím tě autorskou metodu práce se snem, kterou můžeš využívat i k jiným účelům (šamanské cestování, lucidní snění)
 • Povzbudím tě k vedení snového deníku a zapisování tvých snů
 • Naučím tě techniku inkubace snu pomocí vlastního záměru
 • Popíšu ti spánkové fáze a vysvětlíme si rozdíl mezi lucidním sněním, šamanskou cestou a astrálním cestováním
 • Naučím tě ověřený postup pro lucidní/vědomé snění

Kdo tě to všechno naučí?

Jmenuji se Adéla Sen. Inspiruji, motivuji a provázím lidi na cestě osobní proměny. Jsem nadšená vyznavačka a propagátorka městského šamanismu. Ukazuji lidem způsoby, jak mohou prožívat spiritualitu, aniž by se vzdali moderního životního stylu.

Práce se sny, hlubinná imaginace a šamanské cestování jsou pro mě nevyčerpatelným zdroje vnitřní moudrosti a vyššího vedení. Už více jak 10 let získávám prostřednictvím svých snů praktické informace pro nejrůznější oblasti mého života.

Před více než 12 lety se mi během nočního spánku dostalo ve snu obrovského daru léčení, díky kterému jsem 3x přirozeně otěhotněla navzdory všem pesimistickým lékařským prognózám.

Od té doby vím, že denní i noční snění je magickým zdrojem našeho osobního potenciálu, že neprobádaná snová krajina je místem, kde přebývá naše Duše. A že když budeme vnímavý k signálům, které k nám z tohoto místa promlouvají, můžeme se stát znovu celistvou bytostí.

adela-sen-probuzena

Jsem absolventka šamanského výcviku

 • Medicínská cesta (John Hawken, GB)
 • Učitelka snění (Robert Moss, USA)

Osobně jsem podnikla stovky cest do nevšední reality a naučila se mnoho o neviditelných světech a bytostech, které tyto světy obývají.

S radostí a potěšením se s tebou podělím o své zkušenosti během individuální konzultace:

Základní 120 min konzultace Basic stojí 2500 Kč.

Zajímáš se o své sny a pravidelně si vedeš snový deník?

V tom případě tě určitě víc zaujmou pokročilé techniky moderní práce se sny:

 • Opětovné vstoupení do snu za účelem získání konkrétních informací
 • Komunikace se zemřelými
 • Práce s vizionářskými sny a sny předpovídajícími budoucnost
 • Kombinované techniky šamanského cestování a vědomého snění
 • Stopování a skupinové snění
 • Posilování intuice v běžném životě
 • Příprava rituálu na základě instrukcí získaných během šamanské cesty, nebo opětovného vstoupení do snu
 • Rozhovor se snovou postavou

Pokročilá  90 min konzultace Expert stojí 2000 Kč.

Přestože je práce se sny bezpečný způsob vnitřní práce, pokročilé techniky moderní práce se sny pro tebe nejsou vhodné, pokud se léčíš s psychickým onemocněním a užíváš-li psychofarmaka.