adela-sen-probuzena

Můj přístup

Jsem absolventka základního výcviku Procesové psychologie, šamanského učení Medicínská cesta (John Hawken), vědomého snění (Robert Moss) a řady dalších
dlouhodobých seberozvojových kurzů a seminářů. Jsem certifikovaná lektorka komunikačních typů a Životních map (Kops Method).
Mou vášní je pomáhat lidem na cestě  k celistvosti, jednotě a vnitřní svobodě. Provázím individuálně – dospělé i děti – na jejich cestě sebepoznáním a pořádám skupinové workshopy, jejichž esencí je představivost a tvořivost.

Jak pracuji

Při své práci využívám techniky aktivní imaginace, meditaci, vědomé snění, podporuji klienty v nalézání vnitřních zdrojů, motivuji k aktivitě a úsilí měnit zaběhnuté stereotypy i mimo společná sezení.Mým nejhlubším přáním a záměrem je přinášet do života svých klientů novou kvalitu prožitků – harmonii, lásku, radost a osobní spokojenost.

Čemu věřím?

 • Že naše vnitřní zdroje, univerzální vědomí a moudrost jsou nám neustále k dispozici.
 • Že matka Země a naše tělo jsou náš chrám a jediný opravdový domov.
 • Že každý z nás má v sobě ukrytý potenciál k sebeléčení a uzdravení.
 • Že náš život máme ve svých rukou.
 • Že měnit svět můžeme jedině tak, že se změníme my sami.
 • Že naše vztahy jsou zrcadlem nás samých.
 • Že naše děti jsou naši největší učitelé.
 • Že všichni můžeme žít život o jakém sníme.
 • Že naše sny nám přinášejí poselství od naší Duše.
 • Že pomocí vědomého snění a hlubinné imaginace můžeme měnit svou minulost a aktivně utvářet svou budoucnost.
 • Že podpora klientů na cestě k vědomému životu v důvěře, lásce a harmonii je moje poslání.

Více se o mně dozvíte v záložce Můj příběh.

adela-sen-probuzena
adela-sen-probuzena

S čím a jak pomáhám svým klientům?

Osvobodit se od zátěže z prožitého traumatu – museli jste se ve svém životě vyrovnávat s odmítnutím, agresí, násilím, úmrtím, zneužíváním, nebo třeba nepříjemným prožitkem porodu? Budeme s traumatem pracovat velmi jemně, ale efektivně.

Učím, jak se znovu zamilovat sami do sebe. Proč je sebeláska v našem životě nezastupitelná a co všechno ve vašem životě ovlivňuje, když se ne/máte rádi?

Zbavit se nespavosti, deprese, úzkosti, paniky – představte si, jakou kvalitu by měl váš život, kdybyste se těchto omezujících stavů a nepříjemných pocitů zbavili…

Vystoupit z role oběti – zbavte se strachu a přijměte odpovědnost za svůj život. Přijměte svou nedokonalost a radujte se z chyb, které děláte, protože jen díky nim rostete.

Se vztahy a párovým poradenstvím – ženská a mužská role, hranice, otevřenost, komunikace, intimita, léčení. Nahlédněte na svůj vztah jinak a zamyslete se, co všechno a zda vůbec jste ochotni se svým partnerem zkoumat a sdílet.

Zvědomit si své hranice – kde ve svém životě narážíte na hranice, k čemu jsou dobré a jaký je to pocit vystoupit ze své bezpečné a komfortní zóny? K čemu to vlastně je…

Učím komunikovat tak, aby vám ostatní rozuměli.

Dostat své emoce pod kontrolu – projevujte a prožívejte své emoce bez výčitek.

Jak se stát vědomými rodiči – nevychovávejte své děti v módu autopilot, neopakujte chyby, které jste jako děti samy nesnášely. Láskyplný vztah s dětmi, vzájemný respekt a legrace jseu jen střípky toho, co vás čeká za vaši odvahu se změnit.

Jak na vědomé početí, těhotenství a porod. Transformační a přechodové rituály. Připravte se na novou roli matky/otce vědomě, nejen fyzicky, ale také duchovně a energeticky. Individuální, párové i skupinové poradenství. Vize mého porodu.

Vize – žijete svůj sen? Děláte v životě to, co vás baví a co si přejete? Jaké jsou vaše přirozené dary a využíváte je při své práci? Společně budeme zkoumat váš jedinečný potenciál a hledat okruh činností, které vás budou vnitřeně naplňovat. Naučím vás, jak materializovat svá přání ve hmotě tak, aby se uskutečnila.

Syndrom vyhoření – jak najít ztracenou radost, chuť a motivaci do práce?

Jsem absolventka základního výcviku procesové práce

Procesová práce byla založena Arnoldem Mindellem, má kořeny v jungiánské psychologii, taoismu, šamanismu a tradicích domorodých národů. Její prvky přináším do práce s klienty tak, že se zaměřuji na proces, který se při sezení odehrává a podporuji ho nejrůznějšími technikami – vizualizací, zvukem, pohybem, abych vynesla na světlo skrytá poselství, které klient není schopen v té chvíli vnímat na vědomé úrovni.

Jsem certifikovaná lektorka Životních map (II. stupeň)

Tato projektivní metoda diagnostikuje vzorce chování, které si vytvoříme v dětství jako reakci na situace, kterým  nerozumíme, ale které v nás zakořenily tak hluboko, že jsme je přijali jako součást svojí identity. Díky práci s mapou si je uvědomíme, zjistíme, které oblasti našeho života ovlivňují a začneme s nimi vědomě pracovat. Metoda je bezpečná i pro práci s traumatem a vždy dovolí klientovi odhalit pouze ty části, které je schopen přijmout a pracovat s nimi.

Více se dozvíte v článku: Poznejte lépe své díte i sami sebe, zmapujte se!

METODA JE VHODNÁ PRO DĚTI OD 4 LET.
adela-sen-probuzena
adela-sen-probuzena
Menu