Zase jsem dnes nic neudělala. Pro sebe.

Celý den jste se nezastavila, ale stále máte pocit, že jste toho udělala málo, nebo skoro nic? Od rána jste v jednom kole, stěží máte čas vypít si kafe, ale vnitřně se cítíte nespokojená, nenaplněná a přemýšlíte nad tím, co je špatně?

Ať už jste máma na mateřské, žena v domácnosti, nebo chodíte do práce a k tomu se staráte o rodinu nebo psa, za vaším prohlubujícím se pocitem frustrace může být absence seberealizace.

Můžete udělat za den sto padesát věcí, ale pokud vás ani jedna  z nich vnitřně nenaplňuje, těžko budete večer rekapitulovat svůj den smysluplně a tudíž pozitivně.

Sama to velmi dobře znám. Jsem maminka tří dcer a dříve jsem se i já potýkala s všudypřítomnými pocity nespokojenosti. Sice jsem se celý den honila, abych všechno stihla, ale i tak jsem večer uléhala do postele rozladěná a ještě k tomu všemu jsem se cítila provinile.

Vyčítala jsem si, že se tak cítím. Že mám milujícího muže, fungující rodinu, zdravé děti, tak bych měla být na vrcholu blaha. Ale opak byl pravdou. Byla jsem rozladěná, podrážděná a nespokojená.

Nejsilnější pocit, který ve mně po celodenním blázinci převažoval byl: „Zase jsem dnes nic neudělala.“ Ale protože jsem věděla, že to vlastně není vůbec pravda, začala jsem pátrat, kde se ve mně ten pocit bere a co ho způsobuje.

A tak jsem si začala psát každý den seznam všeho, co jsem ten den dělala. Po týdnu jsem si sedla, prošla seznam a zjistila, že je v něm minimum  činností a aktivit, které by mě vnitřně naplňovaly.

A tak jsem začala psát druhý seznam, do kterého jsem zapisovala jen ty aktivity, které mě baví a nějakým způsobem mi dělají dobře.

Porovnání obou seznamů jasně ukázalo, že běžné denní činnosti, které vyplňují podstatnou část mého dne, nejsou ty, ze kterých bych měla radost a vnitřně by mě naplňovaly.

Trápila mě otázka, jak dostat činnosti ze seznamu č.2 na seznam č.1? A co vlastně definuje naši životní spokojenost a pocit štěstí?

Možná jste už slyšeli o konceptu wellbeing, pro které Čeština nemá úplně vhodný ekvivalent. Nejvíce se podstatě, vyjadřující význam anglického slova, blíží asi spokojený život, nebo osobní spokojenost, či osobní pocit štěstí, ale ani to není úplně přesné.

Americká výzkumná a konzultační společnost Gallup se ve spolupráci s předními experty v oboru psychologie, sociologie či ekonomie věnuje problematice wellbeing už téměř 80 let.

Podle ní definuje wellbeing 5 základních oblastí, nicméně pro každého jednotlivce mají jinou váhu. To, jak se v jednotlivých oblastech cítíme a jak je prožíváme, potom určuje náš pocit blahobytu.

Co má tedy podle vědců zodpovědnost za náš pocit štěstí a spokojenosti?

•       naše seberealizace a z ní plynoucí pocit naplnění
•       kvalita vztahů s našimi blízkými
•       ekonomická a finanční stabilita
•       míra našeho fyzického a duševního zdraví
•       naše angažovanost, společenské a sociální vazby, prospěšnost

Už při prvním pohledu je zřejmé, že jednotlivé oblasti se vzájemně ovlivňují a prolínají. Přesto právě seberealizace má zásadní význam pro pocit naší životní spokojenosti.

Zkuste si teď se mnou udělat malý test. Zapisujte si alespoň po dobu jednoho týdne všechny činnosti, které vykonáváte.

Zároveň si vytvořte seznam činností, které vás vnitřně naplňují. Jsou to všechny činnosti, které vám přinášejí radost, při kterých ztratíte pojem o čase, činnosti, které vás pohltí a uspokojují. Je jedno, jestli některé z nich budou i na prvním seznamu.

Vytvořte si ještě třetí seznam. Na něj si napište všechny činnosti, které byste chtěli dělat, ale z nějakého důvodu nemůžete. Nemáte na ně čas, prostředky, zkušenosti, talent, prostor, nechcete si je dovolit atp.

Už pouhým porovnáním těchto tří seznamů se dozvíte mnoho zajímavého. Pravděpodobně se vám bude překrývat více činností ze seznamu 2 a 3. To znamená, že jste odsunuli většinu činností, které vám přinášejí pocit radosti a naplnění na druhou kolej.

Podle již jednou citovaného výzkumu Gallup je 66% lidí úspěšných alespoň v jedné oblasti, pouhým 7% se však daří být na vrcholu ve všech pěti oblastech.

Dobrá zpráva je, že když některým z nich vyhradíte ve svém životě opět prostor, váš pocit frustrace se celkem rychle odporoučí.

Pokud vás tato technika zaujala, můžete ji více rozpracovat způsobem, který vám nyní podrobněji rozepíšu.

V dalším kroku si namalujte na velký list papíru pětiúhelník, jehož jeden vrchol bude představovat jednu z oblastí wellbeing popsaných výše viz. předchozí obrázek.

Jsou to:

·      seberealizace
·      vztahy
·      finance
·      zdraví
·      prospěšnost

Vezměte si modrou fixu a do pětiúhelníku ke každému vrcholu zapište odpovídající činnosti z prvního seznamu.

Pokud například pletete ponožky, tato činnost vás vnitřně naplňuje, část máte jako přivýdělek a část rozdáte potřebným, směle si zapište pletení pod vrchol seberealizace, finance i prospěšnosti.

Podívejte se, ve které oblasti pětiúhelníku máte největší koncentraci modrých slov. Která oblast je nejbohatší a která nejchudší? Kam koncentrujete každý den svou energii a na úkor čeho?

Vezměte fixu zelenou a udělejte to samé s druhým seznamem. Jaké činnosti vám přinášejí radost a uspokojení a které segmenty pětiúhelníku tyto činnosti opanovaly?

No a nakonec doplňte červenou fixou činnosti příslušné ke každému vrcholu ze třetího seznamu. Kde se koncentrují činnosti, které byste sice chtěli dělat, ale z nějakého důvodu je neděláte? V kterém místě se tyto činnosti koncentrují?

Každý z nás touží po šťastném a naplněném životě. Každý si pod tím pojmem představuje něco úplně jiného. Navíc se naše preference proměňují v čase a prostoru a také podle toho, kde se právě nacházíme na svojí životní cestě.

Jak se můžete začít přibližovat ke svému snu o harmonickém a šťastném životě? Jednoduše tak, že částečně omezíte činnosti, které momentálně ve vašem modelu v určité oblasti dominují a zaměříte svou pozornost tam, kde je jejich nedostatek.

Jelikož pouze 12% Čechů je podle indexu společnosti Gallup plně spokojeno se svou seberealizací, nejspíš neuděláte chybu, pokud se začnete pravidelně věnovat jakékoli činnosti z druhého nebo třetího seznamu, spadající právě do této oblasti.

Buďte k sobě laskaví, netlačte na sebe příliš a v prvním kroku se pokuste omezit jen jednu činnost na úkor druhé. Vykročte ke změně malými, ale pevnými krůčky a vytrvejte. Odměnou vám bude o něco větší radost a spokojenost ze života.