vizualizace-meditace-adela-sen

Vizualizace, meditace, imaginace: jaký je mezi nimi rozdíl? Udělejte si v tom konečně jasno!

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými, výše jmenovanými technikami? V tom tápou sami koučové, terapeuti a průvodci. Jak se v tom má potom vyznat klient? Tohle není o slovíčkaření, je to o důvěře, důvěryhodnosti a bezpečnosti. Protože každá z těchto technik je skvělým nástrojem v rukou toho, kdo chápe její význam a podle toho s ní pracuje.

V opačném případě to zavání p.ůserem nejen pro klienta. Pokud jsme v roli průvodce, kouče, nebo terapeuta, tak vnímání rozdílu mezi jednotlivými technikami nám umožňuje jejich efektivní a bezpečné používání. Tím chráníme nejen sami sebe, ale především naše klienty, se kterými spolupracujeme.

Práce s lidskou psýché není p.del. Nemůžeme si říct: od teď budu červené říkat zelená, protože se mi to slovo víc líbí, neboť má pro mě momentálně zelená nádech vyčpělosti…

Vizualizace, meditace a imaginace není totéž! Každá technika má svou vlastní metodiku a tím, že řada „domnělých“ autorit tyto rozdíly nechápe, vnáší do vědomí běžných konzumentů jen více chaosu.

Stejně tak, jako najdete na internetu spoustu návodů ke cvičení, kterými si můžete namísto úlevy přitížit nebo dokonce ublížit, najdete v on-line prostoru taky spoustu lidí, kteří patlají dohromady názvy i techniky pro hlubinou práci s naší psýché.

Vystavují nás tím riziku, že se nám otevřou témata z minulosti, se kterými si nebudeme umět poradit, připomenou nám zážitek, díky kterému v důsledku toho projdeme silnou retraumatizací, nebo se prostě z výletu správně „nevrátíme“ zpátky do těla.

Věřte mi, že i díky jedné takové zkušenosti se vám může rozjet psychospirituální krize rychleji, než lusknutím prstu a vy skončíte v blázinci s diagnózou bipolární poruchy, psychózy nebo schizofrenie.

Tohle není žádné strašení. To je realita, a děje se to mnohem častěji, než si myslíte. To, že náš systém a mnoho lékařů nedokáže psychospirituální krizi rozeznat od opravdových psychických poruch, nebo ji dokonce považuje za fantas výplod „bláznivých“ ezoteriků, to je další věc a téma na samostatný článek.

Popis jednotlivých technik je čistě mojí autorskou interpretací a definicí, ke které jsem došla roky studia a téměř 15letům zkušeností na poli osobního rozvoje, jak v roli klienta, tak v roli učitelky snění, moderní šamanky a koučky.

O čem tedy jednotlivé techniky jsou a na co bychom se měli zaměřit, chceme-li je využívat, ať už jsme profesionálové a pomáháme druhým, nebo jsme v roli klienta?

VIZUALIZACE = MENTÁLNÍ TRÉNINK

Vizualizace jsou vědomě vytvořené a vůlí řízené představy využívané převážně k autosugesci. Vizualizace využíváme jako podpůrný prostředek pro dosažení svých cílů, přání a snů. Je to technika, při které pracujeme v rovině našeho vědomí a programujeme naše podvědomí.

Chceme-li dosáhnout určitého cíle, změny návyku, sportovního výsledku apod. velmi detailně si představujeme situaci, které chceme dosáhnout.

Čím častěji vizualizaci provádíme, tím intenzivněji posilujeme svůj záměr a zároveň si vytváříme silnější mentální návyk. Vědomě si tak připravujeme prostředí proto, aby se v budoucnu situace vyvíjela tak, jak jsme si ji vizualizovali, bez neočekávaných zvratů a zádrhelů.

Pokuste se nelpět na výsledku. Vizualizujte si situaci s vědomím, že tím podporujete pozitivní výsledek, ale také tím směrem aktivně konejte. Ukažte životu všemi způsoby, že jste připraveni a otevřeni změně.

Sportovci využívají vizualizaci v hojné míře – fokusují se na výsledek, kterého chtějí dosáhnout, ale zároveň intenzivně trénují, aby propojili svět hmoty a Ducha.

Vyzkoušejte to!

Čeká vás v blízké budoucnosti nějaká náročná situace – přijímací pohovor, rozhovor se šéfem, nástup do nemocnice, stěhování, rozvodové stání apod.? Podnikáte a chcete ve svém podnikání dosáhnout konkrétního výsledku v daném čase?

Přehrávejte si sami sebe několikrát denně v dané situaci s průběhem a výsledkem, kterého si přejete dosáhnout. Ideálně 2x ráno ihned po probuzení a večer těsně před usnutím, kdy váš mozek vizualizaci aktivně zaznamenává a ukládá.

Čím častěji budete do své představy vstupovat, tím silnější bude účinek vizualizace. Pro ještě silnější podporu vašeho záměru praktikujte spolu s vizualizací afirmace, které si vytvoříte speciálně pro tuto situaci.

Při vizualizace hraje důležitou roli náš prožitek, neměli bychom k ní přistupovat mechanicky, ale živě, včetně emočního náboje.

Stáhněte si trénink EFEKTIVNÍ VIZUALIZACE 2020. Není to konkrétní vizualizace, ale super účinný univerzální návod, který můžete použít pro práci s jakýmkoli cílem.

Vizualizace stručně:

 • Mentální technika
 • Programuje naši mysl
 • Ideální podpůrný prostředek k dosažení cíle
 • Funguje na principu autosugesce
 • Emoční náboj umocňuje její účinek
 • Vhodná pro kombinaci s afirmacemi
 • Hodí se pro každodenní použití

Vizualizaci můžete využít v koučování, na rozdíl od meditace a imaginace, na které by měl mít kouč nebo průvodce speciální výcvik, chce-li je ve své praxi využívat.

Pokud vám tedy kouč, průvodce, terapeut nabídne, že vás provede, vizualizací, meditací, nebo imaginací, je vaší odpovědností v pozici klienta ověřit si, jestli má pro tuto techniku požadované vzdělání, odpovídající dovednostní backround, nebo alespoň dostatečně dlouhou praxi s prokazatelně uspokojivými výsledky.

Za své zdraví jsme zodpovědný každý sám

Ať už jde o zdraví fyzické nebo psychické. Neodevzdávejte svou odpovědnost a nevěřte slepě všemu, co vám kdo řekne. Ověřujte si informace, ptejte se, zkoumejte. Platí to pro klasickou medicínu i pro oblast osobního rozvoje a terapie. A nejde jen o tituly, certifikáty a dosažené vzdělání, protože i přes tohle všechno může profík dělat svou práci blbě.

V internetových diskuzích se to hemží podobnými výroky: „Vizualizace je z hlediska psychologie v podstatě meditace s vizuální představou…“.

Ne fakt není. Je to míchání jablek s hruškama. Osobně bych se takovému člověku do rukou nesvěřila. Vy jo?

Kompetenci kouče, průvodce, terapeuta si jednoduše ověříte položením pár otázek:

Kde se techniku naučil, v čem daná technika spočívá, s jakými vrstvami vašeho (ne)vědomí budete pracovat, zda jsou nějaká rizika, o kterých byste měli vědět, než se do dané techniky pustíte atd.

Pokud bude kouč nebo průvodce v objasnění technik tápat, nebude vám je umět jednoznačně vysvětlit, bude vám tvrdit, že žádná rizika v jejich používání neexistují, na váš dotaz bude reagovat podrážděně, nebo vám bude tvrdit, že to je jedno a to samé, tak mu mile poděkujte, nechte si vrátit peníze a berte nohy na ramena.

IMAGINACE

Je nástrojem pro vnitřní práci, který vychází z našeho vnitřního vědomí (nevědomí, snění). Jejím přínosem je zkoumání naší individuální, vnitřní psychiky, respektive jejích neprozkoumaných oblastí. Imaginace pracuje svobodně s naším vnitřním světem a jeho skrytými obrazy.

Imaginace nám přináší z hlubiny našeho ne-vědomí obrazy, které jsou pro nás v danou chvíli nějakým způsobem důležité a významné. Vnitřní obrazy a na ně navázané emoce, které patří výhradně nám, proto bychom se měli vyhnout tomu, abychom jejich význam nechali vykládat a interpretovat kohokoli jiného (včetně terapeuta).

V případě, že s vámi terapeut, nebo průvodce bude obrazy rozebírat a bude se vás snažit někam kormidlovat (rozumějte manipulovat), zdrhněte.

Uzdravující potenciál imaginace je dle mého názoru nedoceněný, imaginace je jednou z mých nejoblíbenějších technik. Náš mozek totiž nedokáže rozlišit, jestli se silný prožitek odehrál na úrovni naší představivosti, nebo to byla reálná zkušenost. Důležité je udělat na základě významu vnitřních obrazů změny a konkrétní kroky ve fyzické realitě a pozorovat, kam se díky tomu posouváme.

Můžeme si dát záměr, obvyklými způsoby se spojit s naším nitrem a následně pracovat s obrazy, které se vynoří.

V počátcích naší práce s imaginací, může zkušený průvodce podpořit náš záměr určitým rámcem „cesty“ do hlubin našeho vlastního (ne)vědomí, nikoli konkrétní scénář, jak má naše objevná cesta do hlubin vlastní psýché vypadat (to už je vedená meditace).

Při práci ve skupině, nabízí zkušený průvodce více variant/rámců pro putování po vnitřní krajině tak, aby si každý z účastníků mohl scénář a jednotlivé výjevy své cesty svobodně přizpůsobit.

Typickým příkladem hlubinné imaginativní techniky jsou šamanské cesty.

Imaginace stručně:

 • Abstraktní
 • Hlubinná
 • Harmonizující, hojivá
 • Osobní
 • Intenzivní stejně, jako reálná skutečnost
 • Vyžaduje osobní přístup a vlastní interpretaci významu obrazů
 • Umožňuje cestování v čase 🙂

Na co si dát pozor!

Imaginace je vaše niterná soukromá záležitost a nikomu kromě vás ji nepřísluší interpretovat. Symbolům a významům, které k vám prostřednictvím imaginace promlouvají rozumíte pouze vy, proto jedině vy s nimi můžete správně pracovat a sami pro sebe odhalit jejich význam. Na začátku to chce určitě trochu cviku, ale zas tak těžké to není…

Pokud tápete, zkušený průvodce vás může pošťouchnout vhodnými otázkami, společně můžete prozkoumat vaše asociace na jednotlivé obrazy. Někdy se nám význam obrazů vyjeví později. To je také v pořádku. Důležité je, aby s námi výsledné sdělení rezonovalo a abychom vnitřně cítili, že to je ONO.

MEDITACE

Slovo pochází z latinského “meditatio” neboli rozjímání a někdy označuje druh modlitby, která je některými duchovními učiteli též považovaná za typ meditace, při které se naše mysl otevírá “božskému” vlivu.

Meditace nás vede ke zklidnění mysli, k získávání vhledu, prohlubování soustředění a celkovému kontaktu se sebou samým a vlastním, autentickým prožíváním.

Meditace je, podobně jako ostatní techniky „ovládnutí“ mysli, návratem k přirozenému stavu vědomí bez oddělenosti a posuzování, uvádí nás do souladu se sebou samým, ale i se světem, zvyšuje kvalitu života a z dlouhodobého hlediska transformuje naši osobnost.

Meditace můžeme rozlišit:

 • Zklidnění
 • Vhledu/všímavosti
 • Dynamická
 • Aktivní
 • Vedená (řízená)

Vedená nebo řízená meditace je v on-line světě asi nejrozšířenější. Obvykle jsme při meditaci v alfa hladině, změněném stavu vědomí, podobnému stavu těsně po probuzení nebo před usnutím.

Vedená meditace pracuje s hlubšími vrstvami podvědomí a nevědomí a obvykle má předem daný záměr, který do ní vkládá autor (ten my nemusíme znát nebo poznat). Určitým vodítkem nám může být popis autora, případně název, pokud meditace nějaký vůbec má.

Cílem vedené meditace by tedy měl být konkrétní prožitek, který „přepíše“ starou, nebo vytvoří novou zkušenost. Výsledkem může být hluboké uvědomění, nový náhled nebo perspektiva určité situace, prožitek, který nám pomůže zlepšit kvalitu života a prožívání ve fyzické realitě.

5 jednoduchých kroků, díky kterým se v roli klienta nebo konzumenta obsahu uchráníte od bolestivé zkušenosti

 1. Pokud jste prožili trauma, určitě se vyhněte samozvaným tvůrcům meditací a nahrávkám volně dostupným na internetu. Ideálně pracujte s těmi, jejichž autory jste si důkladně vyzdrojovali (rozuměj proklepli, mrkli na jejich web, přečetli si jejich články, mrkli na vzdělání, zkušenosti a reference), případně s nimi máte zkušenost z práce 1-na-1. To, že o žádném traumatickém zážitku nevíte, nebo si ho neuvědomujete ještě neznamená, že jste žádné trauma neprožili.
 2. Vyhýbejte se také jakýmkoli dechovým technikám, které vás mohou přivést do stavů změněného vědomí bez adekvátní podpory. Dechové techniky jsou mocným nástrojem a můžete se jejich prostřednictvím prodýchat až do prenatálního období, minulých životů, nebo ještě dál.
 3. Jakékoli neověřené nahrávky, které vás vedou do období, kde může číhat potenciální riziko traumatu. Prenatální období a váš vlastní porod, návštěva paralelních realit, zraněné vnitřní dítě, aktivace třetího oka apod. jsou přesně ty oblasti, které nechcete zkoumat se samozvaným amatérem.
 4. Pokud už si vyberete nahrávku z neověřeného zdroje, vždy si ji nejdřív poslechněte při plném vědomí. Uvědomte si, že pokud jste ve stavu změněného vědomí, jakékoli sdělení programuje vaše podvědomí. Ověřte si, že v nahrávce nezaznívají manipulativní fráze a že autor nemá tendence k pěstování závislostního vztahu.
 5. Do imaginace ani meditace byste se neměli pouštět, pokud užíváte antidepresiva, psychofarmaka, trpíte depresí, nebo se léčíte s jiným psychickým onemocněním. Tuto skutečnost byste na sezení neměli nikdy zamlčet ani na individuálním sezení, stejně tak pokud trpíte závislostí, panickými atakami, nebo vážným chronickým onemocněním.

Autorka článku Adéla Sen je certifikovaná celostní koučka, absolventka základního výcviku procesové psychologie, šamanského výcviku (John Howken) a učitelka vědomého snění (Robert Moss).

imaginace, řízená meditace, šamanská cesta, šamanské cestování, vedená meditace, vizualizace