Jak si správně přát a jak proměňovat svoje sny v realitu?

Osobní příběhy řady dospělých klientů, se kterými jsem pracovala při individuálních sezeních mě přesvědčily o tom, že až příliš mnoho z nás se velmi brzy rozloučilo se svým vnitřním světem fantazie, se světem bláznivých přání (projet se na Jednorožci, stát se pilotem) a tužeb.

Jako děti jsme často strádaly v emocionální rovině tak dlouho, že jsme si bránu do svého vnitřního světa zavřeli, aby nás naše nenaplněné touhy opakovaně nezraňovaly.

Příběh Marty

Klientka, říkejme jí třeba Marta, si moc přála červenou zimní bundu. Po dlouhém žadonění nakonec dostala sice přesně tu, po které toužila, byla však modrá a asi o dvě čísla větší. Podobné situace se děly opakovaně a tak dlouho, že Marta nakonec jako dítě usoudila, že přát si něco konkrétního nemá cenu a co hůř, že není hodna toho, aby si dovolila uskutečňovat svoje sny v přesné podobě.

Výsledek tohoto vzorce, který si jako dítě vytvořila na svou obranu je ten, že se v životě do nekonečna přizpůsobuje názoru a přání druhých, pokud má pocit, že jsou ta její naplněna alespoň z části…přijímá zkrátka vše, co jí vnitřně nesedí, navíc s „falešným“ pocitem vděčnosti, že dostala alespoň něco…

Někteří rodiče šli však mnohem dál a použili nás jako nástroj pro plnění svých vlastních dětských snů. Někteří z nás tak uvěřili, že to jsou jejich sny, protože odměna za úspěchy, ať už ve škole nebo tenisu byla sladká – a sice rodičovská láska. A protože po lásce toužíme všichni, rychle jsme si osvojili, za jakých podmínek tuto lásku dostaneme a snažili se vyhovět nárokům, které na nás byly kladené i přesto, kolik úsilí nás to stálo.

Příběh Tomáše

Další z klientů je typickým příkladem nenaplněného otcovského snu o studiu medicíny. Rodiče mu již v raném dětství nalinkovali jeho profesní kariéru s vědomím, že to je pro něj to pravé a nejlepší a po celou dobu studia ho postrkovali k cíli, který pro něj vytyčili. Výsledkem je, že ve třiceti letech Tomáš ani po 10 let trvajícím studiu medicíny školu zatím nedokončil, „neví čí je“, neví co chce v životě dělat a dochází na individuální sezení, aby se to dozvěděl.

Výše uvedené příklady jsou jen dvěma střípky z celé mozaiky možných příčin a následků, které v našem dětství a dospívání ovlivnili jak a co si přejeme a jak svoje sny v našem současném životě uskutečňujeme.

Rodiče nejsou odpovědní za to, jakou kvalitu má váš život dnes

Je víc než jisté, že naši rodiče jednali podle svých nezdravých vzorců a modelů nevědomě a jejich záměrem nebylo, aby nám jakkoli ublížili. A co víc, jednali z přesvědčení, že pro nás dělají to nejlepší…

Jejich postupy by se na první pohled mohly zdát nevinné, jako modrá bunda z příběhu Marty, nebo o něco agresivnější příběh Tomáše, ale na nás je právě teď, v tuto chvíli, abychom si uvědomili, jak dalekosáhlé důsledky na náš život měly a dost často ještě mají.

Jednoduché desatero ke zkoumání vašich přání a snů

Uvědomění je vždy nutným prvním krokem k tomu, abychom se odhodlali v životě ke změně, zkuste si najít pár minut pro sebe a v klidu si upřímně odpovědět na několik následujících otázek:

  1. Pamatujete si, co jste si jako děti přáli? Čím/kým jste chtěli být? Zpěvačka, kosmonaut nebo popelář jsou naprosto v pořádku.
  2. K jakým koníčkům jste tíhli?
  3. Měli jste v dětství možnost zkoušet rozmanité aktivity?
  4. Která dětská přání vám splnili rodiče, nebo jste si je v dospělosti splnili sami?
  5. Šli si vaši rodiče za svými sny, nebo se přizpůsobovali a na sny rezignovali?
  6. Jaká přesvědčení ve vztahu ke vzdělání a práci jsou ve vaší původní rodině žitá?
  7. Kolik času a úsilí rodiče práci věnovali/věnují?
  8. Kdyby v ložnici rodičů visel plakát vyjadřující jejich vztah k životním snům, jaké motto by na něm bylo?
  9. Čím dalším kromě práce žili vaši rodiče – koníčky, záliby, aktivity?
  10. Jakou jste měli u rodičů podporu při rozhodování na jakou školu, kam po škole?

V dalším kroku pečlivě prozkoumejte, jak vaše odpovědi utvářejí to, jakým způsobem si DNES naplňujete svoje životní přání a potřeby. Možná objevíte staré vzorce a přesvědčení, které již nechcete následovat a rozhodnete se je změnit.

Ať už se pokoušíte o změnu v osobním nebo profesním životě, chcete zlepšit své zdraví, vztahy, přitáhnout si do života hojnost, najít vytouženou lásku, hledáte životní poslání, nebo lepší práci, již dnes se můžete se můžete o krůček přiblížit svým snům.

Formulujete si jasný záměr a nasměrujte tvořivou energii potřebným směrem. Užitečným pomocníkem za splněnými přání a sny může být váš osobní Vision board neboli nástěnka přání.

Chcete vědět, jak na to? S potěšením vás to naučím.

Pokud vás téma zajímá a rádi byste při tvorbě svojí vize surfovali na skupinové energetické vlně, nechte mi dole ve formuláři svůj email. Dám vám vědět, až budu znát přesné datum a čas workshopu. Bude to víkendovka v lednu 2019. A máte se na co těšit!