Jsou afirmace kouzelná zaklínadla, nebo jen přeceňované líbivé fráze?

Pro mě osobně slovo afirmace znamená pozitivní myšlenka. Je to formule, pomocí které mohu rychleji dosáhnout svého cíle a efektivně transformovat svoje myšlení.

Prostředí českého internetu je až překvapivě skoupé pokud jde o význam slova. Afirmaci tak nejčastěji vykládá jako přisvědčení, přitakání, ujištění, potvrzení. To je docela málo na to, jak obrovský potenciál změny afirmace nesou.

Afirmace mají silnou moc měnit naše myšlení. Proč máme tak často pocit, že nefungují?

Pro odpověď se musíme podívat do svojí hlavy a vypátrat, které naše myšlenky a přesvědčení pozitivní účinek afirmací blokují.

Nejsme vnitřně skutečně rozhodnutí pro změnu.

Vaše rozhodnutí pro změnu musí být opravdové a mělo by vycházet z vašeho srdce. Afirmace podněcuje vaši touhu dosáhnout změny a praktikování vás naplňuje radostí z toho, že jste s každým jejím vyslovením o kousek blíž k vašemu vytouženému cíli.

Sice bychom chtěli věřit, že afirmace fungují, ale…

Pokud nevěříte, že afirmace fungují, přečtěte si něco o zákonu rezonance, nebo síle myšlenky. Běžte na to opačně a zaměřte se na odstranění negativních programů ze své hlavy.  Například když se ráno probudíte a venku prší, zkuste si namísto obvyklého, no nazdar, to je zase venku hnusně, říct jednoduše jen no a co, tak prší.

Neztotožňujeme se s jejich obsahem z různých důvodů.

Nejčastěji se s danou afirmací neztotožňujeme, protože nejsme přesvědčeni o tom, že si zasloužíme to, co je jejím obsahem. Například: Zasloužím si být bohatý/á.

Přeformulujte tedy znění afirmace tak, aby s vámi rezonovalo. Lepší může být třeba Zasloužím si mít víc peněz, než mám teď. Měňte formulaci tak dlouho, až o ní nebudete ani náznakem pochybovat.

Nevyhovuje nám znění a nijak si ho pro sebe neupravíme.

Pro každého je účinné jiné znění, protože každý z nás je jiný a máme různé cíle a touhy. Proto je důležité, abyste si afirmace upravili podle sebe tak, abyste při jejich vyslovování necítili žádný vnitřní blok, nebo dokonce odpor.

Nemáme disciplínu a nevydržíme je používat dlouhodobě a pravidelně.

Obvykle se nám podaří dosáhnout změny mezi 21 – 28 dny. Vždy záleží na tom, jak hluboce je zakořeněný náš návyk, který se snažíme s pomocí afirmace měnit.

Některé naše vzorce jsou v našem myšlení tak zažrané, že je potřeba 90 i více dnů na to, abychom oslabili původní dráhy a spojení vytvořená v našem mozku před mnoha lety.

Neposilujeme význam afirmací dalšími způsoby.

Spojením s vizualizací, imaginací nebo meditací se posiluje a prohlubuje účinek afirmace. Vyzkoušejte jednoduchou vizualizaci.

Nejprve se s několika soustředěnými nádechy a výdechy uvolněte. Představte si, že jste vysílač a svou afirmaci s každým výdechem vysíláte do prostoru kolem vás.

„Vysílejte“ s každým výdechem z oblasti svojí hlavy, potom přesuňte oblast „vysílání“ do svého srdce, a nakonec vydechujte formuli celým svým tělem, každou buňkou svojí kůže.

Počáteční nadšení z nás po pár dnech vyprchá, ztrácíme víru a připadáme si trapně…

Vždy si zkuste připomenout, co je váš cíl a jaká je vaše motivace měnit daný návyk. Proč ho chcete změnit? Co vám to přinese? Napište si to.

Také pomáhá, když si uvědomíte, jak dlouho žijete program, který právě měníte. Snáze pak přijmete fakt, že budete muset vynaložit určitou námahu i čas k tomu, než dosáhnete kýžené změny.

Silný spojenec životní změny sídlí přímo v naší hlavě

Nejnovější poznatky neurovědy potvrzují, že pokud po určitou dobu vykonáváme něco nového, nebo myslíme jinak, náš mozek má schopnost zcela změnit svá propojení, vytváří nové synapse a odpovídající oblast mozku se zvětší díky zesílenému průtoku krve.

Příslušné neurony změní své funkce, aby nové informace mohly být přepravovány efektivněji.

 • Novým způsobem myšlení a jednání aktivujeme nové oblasti mozku.
 • Nevyužívané oblasti se starými vzorci a programy se díky tomu zmenší a stanou se méně významné.
 • Pokud po určitou dobu zaměříme myšlení vytouženým směrem můžeme stará a nefunkční přesvědčení opět zapomenout.

Díky tomu můžeme v kterémkoli okamžiku stvořit pro svůj život novou realitu. A afirmace nám v tom mohou být velmi silným pomocníkem.

Často opakovaná afirmace má schopnost, jako jakákoli jiná myšlenka, vytvářet v mozku nová spojení nebo posilovat ta stávající.

Nestane se to přes noc a bude to vyžadovat dávku trpělivosti, vnitřní disciplíny a pravidelného opakování, ale pro naší osobní transformaci máme silného spojence přímo uvnitř naší hlavy.

Jak ještě více posílit účinek afirmací?

 1. Opakujte si afirmace každý den ráno hned po probuzení a večer těsně před usnutím, je to čas, kdy mozek nové informace nejsnáze vstřebá a zpracovává.
 2. Při nádechu nadechujte afirmaci a vnímejte ji celým svým tělem, při výdechu vydechujte afirmaci do prostoru kolem vás.
 3. Každý den si minimálně jednou odříkejte vybrané afirmace před zrcadlem a dívejte se přitom sami sobě do očí.
 4. Čmárejte si afirmace na „lepíky“ a ty si rozmístěte různě po bytě, abyste je měli co nejčastěji na očích.
 5. Odříkávejte afirmace nahlas, zpívejte si je v autě nebo v koupelně.
 6. Pokud je to možné, nepoužívejte při formulování afirmací zápory, předponu NE a slůvka jako nechci, nemůžu apod.
 7. Afirmace formulujte vždy v 1.os, j.č. a v přítomném čase. Vyvarujte se Já chci, nebo Budu mít.
 8. Nepracujte najednou s více jak 3 afirmacemi.