adela-sen-probuzena-duchovni-pruvodci

10 snadných způsobů, jak navázat a prohlubovat spojení s našimi duchovními rádci, průvodci a učiteli

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste v každé životní situaci měli po ruce neomezený informační zdroj, se kterým byste se mohli poradit. Zdroj, který by vám ukázal nejlepší řešení a bezpečně vás navigoval bouřlivými vodami života do klidného přístavu.

Čerpejte informace přímo od Zdroje

Žádala jsem o podporu a vedení, když jsme se rozhodovali o koupi domu. Nabídka to byla téměř snová, ale na určité úrovni jsem vnímala varovný vnitřní hlas.

Podnikla jsem šamanskou cestu, abych se spojila s Duchem místa a popovídala si s ním o varovných signálech, které vnímám. Dlouho se mi nedařilo spojení s bytostí navázat, jakoby spala hodně hlubokým a tvrdým spánkem.

Nakonec se to přeci jen podařilo a během rozhovoru jsme získali cenné informace, díky kterým jsme se na místo vydali znovu, tentokrát bez doprovodu realitní makléřky.

Překvapil nás silný hluk, který se ten den šířil od nedaleké dálnice a z výrobny, která se nacházela poblíž, čehož jsme si při prvních dvou návštěvách nevšimli. Asi vám nemusím říkat, že od koupě domu jsme ustoupili.

Jak by se změnil váš život, pokud byste měli neustále po boku milující neviditelné přátele, kteří jsou kdykoli ochotni poskytnout vám ve vaší aktuální situaci hlubší vhled a vedení v zájmu lásky, pravdy a nejvyššího dobra pro vás i všechny živé bytosti?

Jaké bytosti se mohou stát našimi duchovními průvodci a jak s nimi komunikovat?

Podle šamanského pohledu na svět je vše na tomto světě živé a má svou duši. Nemělo by nás proto překvapit, když na nás promluví kamínek u cesty, lískový oříšek, nebo třeba lesní bystřina.

Skutečného duchovního vedení a růstu se nám může dostat od kohokoliv včetně Ducha ulomeného klacíku, pírka nebo hrstky popela. Není pro nás v tu chvíli lepšího, ani horšího učitele a měli bychom se vyvarovat hodnocení, posuzování a porovnávání.

Můžeme požádat o vedení naše vyšší já, svou Duši, Velkého Ducha, Vesmír, samotný Život, strážné Anděle a jiné jemněhmotné bytosti.

Našimi průvodci mohou být spirituální zvířata, rostliny, živly, krystaly, světové strany, Bohyně a Bohové, reálné postavy naší historie, zemřelí předci, nebo bytosti obývající paralelní světy a nevšední reality.

Někteří nás mohou doprovázet celý život, někteří se mohou objevovat jen v určitých životních situacích nebo obdobích, jiní nás mohou navštívit jen jednou, aby nám předali určitou zprávu nebo vzkaz.

Kde a jak se můžeme kontaktovat s našimi průvodci?

 1. Pomocí synchronicit a znamení v běžné realitě
 2. Když jsme uvolnění a náš mozek pracuje v alfa hladině
 3. Během nočního spánku nebo lucidního snění
 4. Na šamanské cestě
 5. Při modlitbě, meditaci, vizualizaci, extatickém nebo transovním tanci
 6. Během procházky v přírodě

10 tipů, jak navázat a prohlubovat spojení

Před každým cvičením proneste jednoduchou mantru nebo modlitbu, kterou přivoláte své ochranné Duchy, spirituální průvodce a učitele. Klidně si můžete vypůjčit mou, ale nejúčinnější bude ta, kterou si vytvoříte sami.

Volám vás, moji milovaní duchovní průvodci a učitelé ve jménu lásky, pravdy a nejvyššího dobra mého i ostatních živých bytostí. Prosím o vaše vedení v záležitosti xy.

Na závěr cvičení nezapomeňte svým duchovním rádcům poděkovat.

Děkuji vám, moji milovaní duchovní průvodci a učitelé, za vaše vedení v záležitosti xy ve jménu lásky, pravdy a nejvyššího dobra.

adela-sen-probuzena-duchovni-pruvodci

1#Otázka dne

Zařaďte spojení se svými pomocnými Duchy do svojí denní rutiny. Ideálně ráno, těsně po probuzení nebo večer, těsně před usnutím, kdy je váš mozek ještě přirozeně v alfa hladině.

Zklidněte se alespoň 3 hlubokými nádechy a výdechy, zaměřte svou pozornost do těla a položte otázku ve stylu:

 • Co se potřebuji dozvědět, abych byla schopná vyřešit svou aktuální situaci.
 • Na co se potřebuji zaměřit, abych dosáhla úspěchu ve věci xy.
 • Co mohu udělat proto, abych se dokázala v situaci xy pohnout z místa.
 • Jak se budu cítit za 2 měsíce, když se teď rozhodnu pro variantu x.
 • Co mohu udělat pro upevnění svého …. doplňte (zdraví, vztahu apod.)

A počkejte si na odpověď. Zpočátku to může být trochu obtížné, žádná konkrétní odpověď vám nemusí přijít, nebo může přijít později. Odpověď může přijít prostřednictvím obrazu, pocitu, myšlenky, hudby…nebo synchronicit a znamení v průběhu dne. Buďte vnímavý ke všem signálům, které k vám promlouvají.

2#Automatické psaní, kresba

Uvolněte se obvyklým způsobem. Dechem, krátkou meditací, tancem, čímkoli, co vám pomůže dostat se „z hlavy“ do těla. Napište svou otázku podle vzoru výše na čistý list papíru.

Nechejte slova a motivy, aby se spontánně a intuitivně vynořily. Pak třemi jednoduchými kroky ověřte, jak kresba nebo úryvek textu souvisí s vaší otázkou. Někdy bude zpráva jasná a na první dobrou srozumitelná. Ale často je jazyk průvodců metaforický a proto je potřeba hledat skryté významy a asociace.

 1. Dejte skice, textu název
 2. Jaké emoce ve vás obrázek, nebo text vzbuzuje?
 3. Jak na vás působí barvy, tvary a slova?
 4. Jak rozumíte poselství vaší kresby, nebo úryvku textu?

3#Sny

Napište si svou otázku na kousek papíru a požádejte o odpověď a vedení během nočního spánku. Pokud praktikujete lucidní nebo vědomé snění, bude to pro vás o něco jednodušší. Připravte si k posteli zápisník, nebo telefon, abyste si mohli udělat poznámku, pokud byste měli tu potřebu ještě uprostřed noci.

Více se o práci se sny, jak snům rozumět a jak je vykládat dozvíte ZDE.

4# Synchronicity

Všímejte si znamení v podobě souvztažností a synchronicit (souhry různých okolností), které vás v průběhu dne potkají. Pokud jste si osvojili zvyk pokládat si otázku dne, bude to pro vás o to jednodušší. Trénujte svou druhou pozornost a buďte bdělí ke všemu, co upoutá vaši pozornost. Vyzkoušejte jednoduchou hru Pouliční věštírna.

5# Pouliční věštírna

Dejte si záměr v podobě jednoduché otázky podobně, jako o prvního tipu tohoto článku.

 1. Jakmile vyjdete z domu nebo kanceláře na ulici, všímejte si které první 3 věci přitáhnou vaši pozornost (mohou se vám líbit nebo vás odpuzovat).
 2. Dejte si tyto tři situace do souvztažnosti s vaším záměrem.
 3. Jak souvisí pouliční výjevy s vaší situací nebo otázkou, na kterou chcete znát odpověď?

Zkoumejte to a hrajte si, dokud neobjevíte sami pro sebe funkční systém.

6#Všímavost neboli druhá pozornost

Ztište se a zklidněte několika hlubokými nádechy a výdechy. Přeneste svou pozornost do těla „proskenujte“ ho svým vnitřním zrakem. Nic neposuzujte, nehodnoťte, jen pozorujte a vnímejte, jak se ve svém těle cítíte. Vnímáte někde napětí nebo nepohodlí, bolest nebo tíhu? Jste odpočatí nebo unavení? Jaké emoce prožíváte?

Zastavte se na chvilku v každodenním shonu a věnujte samy sobě pár minut vědomé pozornosti, zasloužíte si to.

7#Šamanská cesta

Šamanské cestování je způsob, jak můžeme získávat informace z ne-všední reality. Je to druh hlubinné imaginace, nebo vědomého snění, kde k nám naše ne-vědomí a vnitřní moudrost promlouvá prostřednictvím osobních vnitřních obrazů a symbolů.

Podstatou naší duše je návrat k celistvosti. Stanovíme-li si pro svou cestu jasný záměr a podnikneme-li ji za doprovodu zkušeného průvodce, vždy získáme informace, které potřebujeme.

Jak na šamanské cestování se dozvíte ZDE.

8#Mysl začátečníka

Mysl začátečníka je dovednost, která nám umožňuje vnímat staré známé situace z nového úhlu pohledu. Je to postoj, díky kterému vypínáme našeho autopilota a zapojujeme čiré vědomí a naplno žijeme přítomným okamžikem. Náš momentální prožitek neovlivňuje minulost, ani strach z budoucnosti. V těchto chvílích jsme v kontaktu s vlastní božskou jiskrou vědomí.

9#Rozhovor s mentorem, duchovním rádcem, nebo učitelem

Najděte si pro sebe klidné místo a ztište se a uvolněte obvyklým způsobem. Pokud máte zkušenost s duchovními praktikami, mělo by vám stačit několik hlubokých nádechů a výdechů. Přeneste se na své oblíbené a bezpečné místo, ideálně v přírodě.

Požádejte o vedení v situaci, která je pro vás aktuální. Můžete požádat o setkání s vnitřním rádcem nebo učitelem a položit mu zcela konkrétní otázku: Jaké řešení je pro mne v dané situaci nejlepší? Co potřebuji vědět, abych se mohl správně rozhodnout?

10#Nezávislý pozorovatel

Vyzkoušejte se podívat na svou situaci okem nezávislého pozorovatele. Odstup nám pomůže odosobnit se od tíživé situace, umožní nový a nezkalený pohled věc.  Zkuste si představit, co by vám na vaši situaci řekl nejlepší přítel, nebo mentor. Můžete se se svým vnitřním mentorem spojit a požádat ho o názor, viz. předchozí odstavec.