adela-sen-probuzena

Jak začít meditovat, druhy meditace a jak si pro sebe vybrat tu pravou?

Slovo meditace pochází z latinského “meditatio” neboli rozjímání a někdy označuje druh modlitby, která je některými duchovními učiteli též považovaná za typ meditace, při které se naše mysl otevírá “božskému” vlivu.

Meditace nás vede ke zklidnění mysli, k získávání vhledu, prohlubování soustředění a celkovému kontaktu se sebou samým a vlastním, autentickým prožíváním.

Meditace je podobně jako ostatní techniky ovládnutí mysli návratem k přirozenému stavu vědomí bez oddělenosti a posuzování, uvádí nás do souladu se sebou samým, ale i se světem, zvyšuje kvalitu života a z dlouhodobého hlediska transformuje naši osobnost.

Meditace můžeme rozlišit:

 1. Zklidnění
 2. Vhledu/všímavosti
 3. Dynamická
 4. Aktivní
 5. Vedená
 6. Osobní

Jak začít meditovat

Udělejte si plán. Věnujte se meditaci zpočátku jen 3 – 5 minut denně. Základní, ne však nezbytně nejlehčí technikou, jak přenést pozornost od myšlenek k sobě, je pozorování vlastního dechu.

Někomu pomáhá, že dech jen pozoruje, někdo počítá délku nádechu a délku výdechu, někomu pomáhá počítat od 10 k 0 a obráceně. Někdo si sedne na pomyslnou lavičku na nádraží a každou myšlenku, která se mu vynoří pošle pryč vlakem nebo autobusem.

Zkoušejte, čím na začátku „ošálíte“ svůj mozek toužící po dopingu, najděte si svůj rytmus a nevzdávejte to, protože abyste mohli v umění meditace pokročit, je nutné nejprve zvládnout její základy.

1#Meditace zklidnění mysli

Na naši mysl denně útočí desítky podnětů. Náš mozek je zahlcený informacemi, telefonáty, zprávami, denně se musíme rozhodovat mezi desítkami možností nejen v práci, ale i ve svém soukromém životě. Meditace zklidnění mysli tak stále patří k oblíbeným způsobům efektivní psychohygieny.

Velmi zjednodušeně je účelem tohoto druhu meditace odstřižení se od vnějších vjemů, zpomalení úprku myšlenek v naší hlavě, obrácení pozornosti do sebe a k sobě.

Pro mnoho lidí je zpočátku velmi těžké naučit se propouštět myšlenky, být pouhým pozorovatelem toho, co se vynořuje, nenechat se vtáhnout zpět do stavu analyzování a plánování. Náš mozek se v tomto směru chová trochu jako feťák – upíráme-li mu jeho informační doping, snaží si ho všemožně opatřit.

Zklidnění mysli stručně:

 • Efektivní psychohygiena
 • Zpomalení
 • Obrácení pozornosti z venku dovnitř
 • Kultivace mysli
 • Snížení hladiny stresu
 • Vnitřní rovnováha
 • Lepší zvládání emocí

Vyzkoušejte to!

Představte si svou mysl jako zrcadlo. Každá myšlenka, která se vynoří se na chvilku objeví v zrcadle a zase zmizí v závislosti na tom, jak rychle ji nahradí další myšlenka. Stejný princip můžete využít a nechat myšlenky zrcadlit na vodní hladině nebo okenní tabuli. Pokud preferujete pozici vleže, zrcadlete myšlenky na obloze a nechte je rozplývat, jakoby to byly mraky.

Na co si dát pozor!

Zpočátku nás může vyrušovat mnoho podnětů a tak je největším rizikem, že svoje snažení vzdáte příliš brzy a na tento druh meditace zanevřete. Nezvyklá pozice vsedě, frustrace z neutichajícího proudu myšlenek, to vše může být zpočátku velmi těžké překonat.

2#Meditace vhledu, všímavosti

Při meditaci všímavosti obracíme svou pozornost do sebe a k sobě. Soustředíme se na signály, které si zpočátku jen stěží razí cestu z okraje našeho zájmu a pozornosti do našemu vědomí.

Mohou to být potlačené tělesné symptomy, emoce, myšlenky, nápady a záblesky, ve kterých se ukrývají naše vlastní vnitřní zdroje k řešení aktuálních životních situací.

Meditace všímavosti by se dala nazvat také cvičením vědomé pozornosti. Se zájmem si při ní všímáme čehokoli, co se vynořuje, ale nijak to neposuzujeme, ani nehodnotíme. Naší vnitřní navigací je v tomto případě náš prožitek a uvědomění si pocitů, které se s pozorovaným jevem pojí.

Díky tomu dokážeme později snadněji a lépe  identifikovat, které myšlenky, pocity, vzpomínky, zážitky nám způsobují stres a které ho naopak snižují. Získáváme jasnější vhled do momentálních situací a jsme schopni se svobodněji rozhodovat.

Meditace všímavosti stručně:

 • Vede k vědomějšímu prožívání obecně
 • Zlepšuje kvalitu našeho života
 • Snazší zvládání stresu
 • Lze praktikovat kdekoli
 • Získání nadhledu
 • Omezuje neuvážené reakce
 • Zvyšuje vnímavost k vlastním potřebám
 • Kultivuje vztah k sobě sama i okolí

Vyzkoušejte to!

Na začátku cvičení se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Zaměřte svou pozornost na tělo a vnímejte jeho signály. Stále se snažte o hluboký dech. Který tělesný signál vás ruší? Kde v těle cítíte diskomfort, tlak, pnutí nebo dokonce bolest?  Máte pocit, že se potřebujete pohnout a změnit polohu? Nehýbejte se, pozorujte signál a snažte se ho ukotvit ve všech smyslových kanálech. Jak by vypadal, pokud byste ho měli nakreslit? Představte si to! Jak by zněl, pokud byste mu měli přiřadit nějaký zvuk? Jak by voněl nebo chutnal? Vyjádřete tělesný signál pohybem svého těla. Zkoumejte, jakou má signál povahu, k čemu vás dovedlo vaše zkoumání?  Souvisí nějak s vaší aktuální situací nebo tématem, které momentálně řešíte?

Stejně jako každá nová praktika vyžaduje i osvojení meditace všímavosti určitou disciplínu a řád. Nestačí přečíst si knihu, ale nutná jsou pravidelná denní cvičení. Vyzkoušet můžete populární Mindfulness nebo Vipassana.

Na co si dát pozor!

Přestože to není nijak složitá technika, nemusí být vždy příjemná, ale je to příležitost, jak si najít čas pro sebe a hravou formou a dětskýma očima zkoumat vaše prožitky a bohatství vašeho vnitřního světa.

3#Dynamická meditace, meditace v pohybu

Základ pro dynamickou meditaci položil Osho Rajneesh, který se snažil přiblížit východní techniky meditace západní společnosti formou, která by jí více vyhovovala.

Dynamické meditace většinou vycházejí z podobné struktury, mají daný časový harmonogram a skladbu hudby. Záměrem dynamické meditace je rozhýbat naše tělo, emoce, uvolnit hlavu a směřovat k vyprázdnění a zklidnění mysli.

Základem je aktivní, ale neřízená práce s tělem. Necháme tělo, aby se samo a přirozeně pohybovalo na hudbu, která má obvykle danou rytmickou strukturu.

Důmyslné střídání rytmů podporuje přirozený a spontánní pohyb těla, od třesení, vlnění, zmítání, které může vyústit až v extatický a transový tanec.

Dynamická meditace může být provázena hlukem – křikem a dupotem, díky kterému dochází k uvolnění hlubokých bloků a nahromaděné energie.

Ve svém závěru spěje do klidová fáze, která nám díky předchozí aktivaci umožní snadněji zklidnit naši mysl.

Dynamická meditace stručně:

 • Rozhýbe naše tělo
 • Rozpohybuje zablokovanou energii
 • Přinese rychlé uvolnění
 • Díky speciálně upravené hudbě uvolní emoce a
 • Hudba na míru se dotýká našeho srdce

Vyzkoušejte to!

Pro rychlé uvolnění stresu, například po náročném dni v práci nebo s dětmi si vyzkoušejte zkrácenou verzi dynamické meditace, která vám zabere max. 20 min + napoprvé pár minut, než si poskládáte play list o 4 skladbách.

 1. Uvolnění emocí – zvolte píseň, která má pro vás silný emoční náboj, může být rychlejší i pomalá, ale hlavně taková, která vás vždy chytne za srdce a citově se vás dotkne.
 2. Uvolnění těla – zvolte delší alespoň 3 – 5 min píseň, s přísnou rytmikou (house, techno, staccato), při které budete moct uvolněné emoce nechat projít tělem – dupáním, třesením, zmítáním. Nechejte tělo, aby se samo pohybovalo v šíleném rytmu. Zaměřte se na uvolnění krku, paží a pánve.
 3. Jakmile dohraje druhá skladba, zastavte se v pozici ve které jste a vnímejte jen svůj dech, klid a ticho cca 1 – 3 min.

Na závěr si dopřejte relaxaci se zvukem vody – šumění moře, vodopádu, potůčku nebo deště a představujte si, jak voda odnáší poslední zbytky stresu a nepohody.

Na co si dát pozor!

Dynamická meditace skutečně splní to, co je jejím záměrem. Vyčistíte si při ní hlavu, uvolníte nahromaděný tlak a díky tomu se vám krátkodobě uleví. Je to rozhodně lepší, než užívat pilulky proti bolesti. Nečekejte od ní však vyřešení svých problémů a není to ani druh duchovní cesty v pravém slova smyslu.

4#Aktivní meditace

Je příběhová, která na rozdíl od meditace zklidnění mysli a všímavosti, pracuje s konkrétními obrazy a příběhem s jasným záměrem. Pracujeme-li s našimi vnitřními obrazy má aktivní meditace nejblíže k imaginaci.

Může a nemusí být vedená, aktivní meditaci si můžete za konkrétním účelem napsat sami a sami se jí provést například tak, že si ji nahrajete na telefon nebo do počítače.

Můžete si také stanovit pouze obecnější rámec meditace, kdy obvyklý postup je ten, že si uděláte konkrétní scénář pro začátek, kterým se uvedete do příběhu a ten využijete také pro návrat zpět, pak již můžete dát průchod svým vnitřním obrazům.

Aktivní meditace můžete praktikovat s hudebním podkresem, vhodné jsou nejrůznější jemné meditační nahrávky – zvuk šamanských bubnů, chřestidel, zvonkoher, tibetských mís apod.

Aktivní meditace stručně:

 • Příběhová
 • S jasným záměrem
 • Může a nemusí být vedená
 • Pracuje s vnitřními obrazy
 • Využívá hudební podkres
 • Nehodí se pro začátečníky
 • Důležité dopředu stanovit bod návratu

Vyzkoušejte to!

Na co si dát pozor!

Nehodí se pro úplné začátečníky, protože vyžaduje cvik. Určitě je vhodné na začátek využít méně náročné způsoby meditace, případně využít vedení zkušenějšího průvodce. Zvukový doprovod je užitečný pro předem stanovený okamžik návratu.

5#Řízená nebo vedená meditace

Vedená meditace je také příběhová, je vedená průvodcem, má pevně danou strukturu a scénář a obvykle i jasný záměr.

Někteří průvodci si řízené meditace připravují předem, jiní pracují „on-line“ v přímém napojení a její text odříkávají tak, jak jim v daný okamžik přichází shůry.

Vedených meditací je bezpočet druhů, můžete se účastnit živých vedených meditací, nebo pracovat s videi a nahrávkami, kterými se to na internetu jen hemží.

Pomocí řízené meditace se dnes můžete zaměřit téměř na jakékoli téma. Do vyhledávače stačí zadat váš motiv v kombinaci s heslem řízená nebo vedená meditace a vybírat můžete z bezpočtu nabízených výsledků.

Řízená meditace stručně:

 • Příběhová
 • Vedená/řízená
 • Se záměrem
 • Na rozmanitá témata
 • Mnoho možností a příležitostí

Na co si dát pozor!

Stahujete-li nahrávku z on-line prostoru, vždy se vyplatí věnovat pozornost důvěryhodnosti průvodce. Největším rizikem a úskalím řízených meditací je manipulace.

Pracujte pouze s nahrávkami od ověřených zdrojů, vyplatí se věnovat čas a úsilí seznámení se s průvodcem, vyzkoušení meditace nanečisto. V případě, že budete mít byť i jen stín jakýchkoli pochyb, do meditace naostro se raději nepouštějte.

Využijte reference, podívejte se, jak se vámi vybraný průvodce prezentuje na svém blogu a sociálních sítích. Nepodceňujte ani další faktory, jako je melodie hlasu, celkový dojem a pocit bezpečí.

Stejné zásady platí, budete-li se účastnit řízené meditace naživo. Zde je potřeba navíc věnovat pozornost prostoru, kde se meditace koná a neopomeňte se zaměřit i na další účastníky setkání.

Máte-li jakékoli pochyby ohledně prostoru, účastníků, nebo vedení meditace, svěřte se s nimi průvodci a následně si položte otázku, zda skutečně rozptýlil vaše obavy, nebo zda je vám jen hloupé odejít a požádat o vrácení peněz.

6#Osobní meditace

Osobní meditace je jako pohlazení pro vaši Duši. Vzniká za konkrétním účelem, s jasným záměrem a vy se spolupodílíte na její tvorbě. Díky tomu se vaše osobní meditace stane hebkou peřinkou, do které se zabalíte kdykoli budete potřebovat opečovat a dotknout se sama sebe. Osobní meditace Pohlazení pro Duši je jediná svého druhu a jedinečná stejně jako vy. Je to bezpečný přístav vašich cest do vnitřního světa.

aktivní meditace, dynamická meditace, jak meditovat, jak začít meditovat, meditace, meditace pro začátečníky, meditace všímavosti, řízená meditace, vedená meditace